Угода користувача


Дана Угода Користувача (далі — Угода) між ТОВ «МОРІОН» (далі — Компанія) і Користувачем послуг веб-сайту job.morion.ua (далі — Сайту), являє собою правила використання Користувачем інформації та сервісів, що надаються Сайтом.


1. Визначення:


Користувач — будь-яка людина, що пройшов реєстрацію в встановленому порядку та отримав обліковий запис (логін і пароль) для доступу до Сайту.

Роботодавець Бази  — юридична особа (організація), яка зареєстрована Сайті для пошуку співробітників.

Бази даних Компанії — «Аналітична база даних« Компендіум »і база персональних даних резюме Компанії.

Пошукач  — приватна особа, зареєстрована на Сайті для пошуку роботи.

Вакансія  —  розміщення Роботодавцем оголошення відповідно до нижче викладених Угодою та Правилами публікації з метою пошуку персоналу.

Резюме  —  самохарактеристика Пошукача, створена відповідно до нижче викладених Угодою та Правилами публікації для пошуку роботи на Сайті.

Сайт – розташований за адресою job.morion.ua інформаційний ресурс.

Особисті дані – інформація, що дозволяє ідентифікувати Користувача, в тому числі контактна інформація, добровільно і безоплатно розміщується Користувачем на Сайті.

Адміністрація Сайту – група адміністраторів та модераторів сайту, що встановлює порядок використання Сайту, керуюча його роботою, яка контролює виконання Користувачами цієї Угоди.

Авторизація —  це аутентифікація Користувача для надання йому прав на більш розширений доступ до інформації використання Сайту.

Модерація – процедура додаткової перевірки Користувача і опублікованої інформації на відповідність правилам Сайту.

Дублікат — Вакансія або Резюме, що збігається з іншим оголошенням за назвою, текстом, сферам діяльності, місту.


2. Права та обов’язки Користувача:


2.1. Дотримуватися даної Угоди при роботі з Сайтом.

2.2. Не вводити в оману інших користувачів, Компанію і Адміністрацію Сайту.

2.3. Не створювати кілька облікових записів на Сайті, якщо фактично вони належать одному й тому ж Роботодавцю та / або Пошукачеві.

2.4. Вносити інформацію в усі блоки, відповідно до смисловому призначенню блоків, текстове наповнення має відповідати правилам орфографії і пунктуації, в тексті не повинно бути зайвих скорочень і абревіатур, кожне речення в блоці має починатися з великої літери, розділові знаки повинні ставитися разом зі словом, за яким вони слідують, між словами повинні стояти одинарні прогалини, кожне речення має закінчуватися знаком «крапка».

2.5. Не розміщувати недостовірну та / або неповну інформацію.

2.6. Не розміщувати інформацію, що суперечить чинному законодавству України.

2.7. Користувачеві забороняється:

2.7.1. пропонувати партнерство або участь в партнерських програмах;

2.7.2. пропонувати роботу або навчання, які вимагають оплат або початкових внесків в будь-якій формі;

2.7.3. пропонувати ескорт-послуги, оголошення шлюбних агентств або спеціалізованих сайтів знайомств;

2.7.4. пропонувати віддалену роботу без вказівки адреси корпоративного сайту та електронної пошти, П. І. П. контактної особи та міського номера телефону.

2.7.5. публікувати образи, нецензурні вислови, і інші матеріали, які завдають шкоди Компанії або Користувачам.

2.7.6. розміщувати інформацію, яка закликає до порушення територіальної цілісності України, визнання незаконних адміністративно-територіальних утворень на території України, що містить назви, символіку, пропаганду сепаратистських або терористичних організацій.

2.7.7. використовувати Сайт для збору інформації про інших Користувачів.

2.7.8. публікувати назву компанії-Роботодавця без лапок, дужок та інших символів, починаючи саме з назви. Далі, через кому (за бажанням) може бути вказана форма власності або тип діяльності.

Правильно:

Біосфера.

Арда, торговий дім

Сидоров О.В., ФОП.

Неправильно: компанія «Біосфера», ТОВ «Біосфера».

2.7.9. Вибирати категорії виключно відповідно до тематики заголовка. Якщо Ви хочете до Вашої Вакансії або резюме додати додаткову приналежність до якоїсь тематичної категорії, вказувати цю приналежність прямо в заголовку резюме або Вакансії.

2.8. Користувач погоджується з тим, що несе повну відповідальність за інформацію, що розміщується їм на Сайті, в тому числі за відповідність її вимогам чинного законодавства України, дотримання авторських прав Компанії, санкціоноване використання найменувань фірм, використання логотипів, знаків для товарів і послуг (торгових марок) , а також за дотримання прав третіх осіб (користувачів) в зв’язку з розміщенням інформації на Сайті. У разі надходження претензій від третіх осіб, пов’язаних з розміщеної Користувачем інформації, Користувач зобов’язується самостійно і за свій рахунок урегулювати такі претензії.

2.9. Користувач зобов’язується використовувати Сайт відповідно до цієї Угоди, а також відповідно до чинного та чинним законодавством України.


3. Обмеження відповідальності:


3.1. Компанія не несе відповідальності:

3.1.2. За зміст матеріалів, опублікованих Користувачами.

3.1.3. За заподіяння шкоди, збитку і будь-яких інших збитків, які можуть виникнути при використанні Сайту між Користувачами.


4. Права Компанії


4.1. Компанія залишає за собою право:

4.1.1 Модифікувати Сайт на свій розсуд.

4.1.2. Змінювати вартість послуг, про що повідомимо за допомогою е-mail розсилки.

4.1.3. Змінювати види послуг, терміни їх і надання.

4.1.4. Редагувати або видаляти матеріали, опубліковані Користувачем на Сайті, якщо вони не відповідають умовам цієї Угоди і Правил розміщення вакансій на Сайті, завдають шкоди Компанії або третім особам, а також на свій власний розсуд без вказівки причини. При цьому Компанія здійснює таку дію без повідомлення Користувача

4.1.5. Вносити зміни в дану Угоду. Користувач вважається поінформованим про змінених умовах Угоди з моменту опублікування зміненого варіанту цієї Угоди на Сайті за адресою job.morion.ua/o-job-morion-ua


5. Політика конфіденційності


5.1. Використання Сайту означає повну і безумовну згоду Користувача з цією Політикою конфіденційності та зазначеними в ній цілями і умовами обробки його персональних даних.

5.2. Користувач Сайту, розміщуючи резюме і / або інші персональні дані на Сайті і / або відправляючи резюме і / або інші подібні листи на електронні адреси компаній і / або інших користувачів сайту, добровільно надає Компанії, зареєстрованій за адресою м.Київ, вул. Лобановского, будинк 4 «Г» а також авторизованим третім особам, які мають доступ до цього Сайту, свою безумовну згоду на обробку своїх персональних даних (які містяться в його резюме, повідомленнях та / або іншої інформації, зібраної і / або розміщується на сайті та / або відправленої іншим Користувачам Сайту) відповідно до чинного законодавства України.

5.3. Обробка Персональних даних включає в себе будь-які дії та / або сукупність дій, які пов’язані зі збиранням, реєстрацією, накопиченням, зберіганням, адаптацією, зміною, поновленням, використанням і поширенням (реалізацією, передачею), а також видаленням Персональних даних за запитом Користувача.

5.4. Обсяг Персональних даних Користувача, по відношенню до яких здійснюється обробка і які можуть бути включені в Бази даних Компанії і в базу даних «ПІК« Аксіома », законним власником якої є ТОВ« Проксіма Рисерч Інтернешнл (код ЕГРДПОУ- 42698484), визначається як будь-яка інформація про Користувача (яка розміщена безпосередньо їм в його резюме і / або інших даних, зібраних і / або розміщених на Сайті і / або листах відправлених з його допомогою), яка стане відома Компанії за допомогою Сайту, а також третім особам,що використовують Сайт.

5.5. Згода Користувача на обробку його Персональних даних не вимагає від Компанії додаткових повідомлень при передачі його Персональних даних третім особам відповідно до норм ст. 12 і 21 Закону України «Про захист персональних даних».

5.6. Метою збору, зберігання і обробки персональних даних Користувача є надання Користувачеві персоналізованих сервісів Сайту, в тому числі: доступ в Панель керування, авторизація, нагадування пароля, публікування і відправка резюме і / або вакансій, таргетування рекламних матеріалів, зв’язок з Користувачем, напрямок повідомлень, запитів та інформації, що стосуються використання Сайту, але не обмежена, надання послуг, і обробка запитів Користувача, а також залучення Користувача до маркетингових і іншим досліджень, інформування про медичні препарати та послуги, в тому числі за допомогою розсилки інформаційних і рекламних матеріалів.

5.7. Приймаючи умови Політики конфіденційності, Користувач підтверджує, що йому зрозумілі його права, визначені Законом України «Про захист персональних даних», а також мета збору, зберігання і обробки його персональних даних. Користувач також дає згоду, що термін обробки його персональних даних є безстроковим.

5.8. Користувач може в будь-який момент змінити (оновити, доповнити) надані їм Персональні дані або їх частину, а також параметри їх конфіденційності, скориставшись функцією редагування і налаштування доступу до особистої інформації, а також вимагати від Компанії повного видалення його аккаунта і всіх своїх Персональних даних з бази даних Компанії та бази даних «ПІК« Аксіома »

5.9. Компанія не займається розглядом та вирішенням суперечок і конфліктних ситуацій, що виникають між Користувачами Сайту, проте залишає за собою право заблокувати Користувача в разі отримання від інших Користувачів мотивованих скарг на некоректну поведінку цього Користувача на Сайті.


6. Інше


6.1. Угода набуває чинності з моменту натискання на кнопку «Реєстрація / Створити резюме/Додати вакансію» на Сайті і діє протягом всього терміну використання Сайту.

6.2. Доступ до матеріалу Сайту надається Користувачеві виключно для особистого використання і ознайомлення. Без попередньої письмової згоди власників відповідних прав Користувач не має права використовувати, відтворювати, поширювати будь-яким способом, копіювати, публічно показувати, переводити, переробляти або використовувати будь-яким іншим способом у будь-яких інших цілях матеріали Сайту.

6.3. Умови п. 5 Угоди залишаються в силі після припинення дії цієї Угоди.

6.4. Після припинення дії Угоди, Компанія продовжує зберігання реєстраційних даних Користувача.

6.5. Визнання недійсним одного з умов або положень цієї Угоди не є підставою для визнання недійсним будь-яких інших умов і / або положень Угоди.

6.6. Користувач погоджується, що в разі виникнення суперечок вони підлягають вирішенню відповідно до чинного законодавства України.


 

Розміщення реклами на Сайті можливо за попередньою згодою з Компанією на платній основі

Редакція від 18.04.2019