Больше резюме и контактная информация кандидатов

будут доступны только после регистрации компании

Зарегистрироваться
Зарегистрироватьсяuser-pluse

Фото

Юрій

 Активно шукаю роботу

Менеджер з якості

Київ 55 років

Зареєструйтесь або увійдіть, щоб відкрити контакти пошукача

Вид зайнятості:

Повна зайнятість

Навички та досягнення:

 • Побудував бізнес-процеси на підприємстві з нульвого циклу.
 • Створив та впровадив фармацевтичну систему якості (ФСЯ) на підприємстві.
 • Здійснив імплементацію елементів фармаконагляду у ФСЯ підприємства в розрізі необхідному для дистриб’ютора.
 • Створив та ввів в дію бюджетну автоматизовану систему моніторингу температури та вологості в критичних точках аптечного складу.
 • Вмію правильно описувати документи, що відносяться до системи якості (Цілі, Політика, Керівництво з якості, Регламенти, СОП, РІ, Протоколи та ін.)
 • Маю навички проведення валідаційних досліджень виробничих приміщень/зон зберігання ЛЗ.
 • Вмію швидко знаходити спільну мову з представниками державних контролюючих органів.
 • Маю добре розвинене критичне мислення.

Досвід роботи:

Уповноважена особа з якості підприємства, завідувач аптечним складом.
с 10.2010 - по 02.2020 (9 років 4 місяці)

ТОВ "Лефарм"  (Київ)
Аптечний заклад

 • Створив, впровадив та постійно підтримував функціонування фармацевтичної системи якості на підприємстві, згідно вимог GxP. GDP, GSP стандартів;

 • Створював, вводив в дію, проводив актуалізацію та кодування документів фармацевтичної системи якості підприємства ( Цілі, Політику, Керівництво з якості, СОП, РІ, протоколи); 

 • Вів облік контрольних та врахованих примірників документів фармацевтичної системи якості (ФСЯ) підприємства;

 • Формував архів вилучених з обігу документів ФСЯ;

 • Проводив кваліфікацію постачальників та замовників підприємства;

 • Виконував обов'язки завідувача аптечним складом (приймання, вхідний контроль якості, розподіл за умовами зберігання ЛЗ, забезпечення умов зберігання, комплектації, відвантаження та транспортування в контрольованих умовах до дистриб'юторів); 

 • Готував підприємство до проведення аудитів з боку постачальників, замовників та Державних контролюючих органів;

 • Погоджував технічні угоди з якості в межах своїх повноважень;

 • Проводив контроль якості надаваних послуг за аутсорсингом;

 • За результатами проведених аудитів та при виявленні відхилень в процесах, що виконувалися на підприємстві, складав плани коригувальних та запобіжних дій (САРА) і контролював дотримання термінів їх виконання відповідальними власниками процесів;

 • Здійснював контроль змін;

 • Проводив оцінку ризиків для якості ((ICH Q9);
  Опрацьовував усі види невідповідностей (рекламації) та проводив їх розслідування з поданням керівнику звітів і висновків;

 • Розробляв навчальні програми та безпосередньо проводив навчання персоналу підприємства;

 • Перевіряв знання працівниками своїх СОП та робочих інструкцій;

 • Розробляв «План термінових дій», щорічно його оновлював та проводив тренувальний відклик серії лікарського засобу з обороту;

 • Надавав дозвіл на реалізацію серії лікарського засобу;

 • Вів облік і розгляд розпоряджень, приписів та повідомлень, які надходили від Держлікслужби;

 • Приймав рішення щодо фізичного відокремлення повернутої, вилученої бракованої, субстандартної продукції, яка підлягає утилізації;

 • Здійснював періодичний моніторинг умов зберігання (температури і вологості) лікарських засобів на аптечному складі та транспортних засобах;

 • Контролював додержання персоналом санітарно-гігієнічних вимог на робочих місцях;

 • Здійснював постійний нагляд за дотриманням Ліцензійних умов на аптечному складі усім наявним на ньому персоналом;

Завідувач аптечним складом
с 01.2006 - по 11.2010 (4 роки 10 місяців)

ЗАТ "Інфамед Україна" - ТОВ "інфамед"  (Київ)
Аптечний заклад

 • Проводив оцінку придатності приміщень, підбір необхідного обладнання і підготовку документації для створення аптечного складу та отримання ліцензії на оптову реалізацію лікарських засобів; 
 • Забезпечував неухильне дотримання Ліцензійних умов на аптечному складі;
 • Розробляв, затверджував та контролював виконання всіх процесів діяльності аптечного складу (отримання, вхідний контроль якості, зберігання,  комплектація замовлень, відпуск і транспортування лікарських засобів до замовника);
 • При появі нових процесів, створював і після затвердження вводив в дію нові СОП, РІ та протоколи/додатки до них;
 • Вів облік прибуткових, розхідних та товаро-товаротранспортних накладних;
 • Здійснював отримання, зберігання, комплектацію і відвантаження продукції (етикетки, інструкції для медичного застосування, вторинну упаковку та ін.) згідно договору контрактного виробництва;
 • Працював з рекламаціями та забезпечував відокремлене зберігання повернутих лікарських засобів з оформленням необхідної документації і підготуванням для подальшої їх утилізації;
 • Проводив реалізацію Плану термінових дій в межах своїх повноважень, згідно розпоряджень вищого керівництва підприємства;
 • Контролював дотримання правил санітарного стану приміщень/зон на аптечному складі, включаючи своєчасний ремонт, або заміну зношеного інвентарю;
 • Здійснював нагляд за своєчасним проведенням санітарною службою програми з дератизації приміщень складу та регулярну перевірку і очищення інсектицидних ламп технічним працівником аптечного складу;
 • Впровадив автоматичну систему моніторингу температури та вологості на аптечному складі з наявною системою сигналізації шляхом SMS повідомлень при виході показань за встановлені межі з можливістю збереження і архівування даних;
 • Впровадив систему контролю температури в транспортних засобах з можливістю відтворення та архівування даних;
 • Створював необхідні умови для роботи інвентаризаційної комісії;
 • Проводив планову та позапланову перевірку знань працівників аптечного складу, відповідальних за виконання власних процесів з фіксацією результатів у відповідних протоколах.

Завідувач центральною аптекою №1
с 10.2000 - по 05.2005 (4 роки 7 місяців)

ДП "Новіцкі фарма"  (Київ)
Аптечний заклад

 • Створення необхідної документації для отримання Ліцензії на право здійснення розрбної торгівлі ЛЗ;
 • Забезпечення аптечного закладу всім необхідним обладнанням та створення команди компетентних спеціалістів для здійснення аптечної діяльності;
 • Створення нормативної бази аптечного закладу;
 • Вивчення попиту населення та бізнес середовища;
 • Складання прогнозу попиту населення на ЛЗ у відповідності до сезону;
 • Формування необхідного асортименту;
 • Замовлення товару та формування цінової пропозиції на ЛЗ;
 • Забезпечення умов зберігання ЛЗ;
 • Постійна підтримка принципу оборотності товарних запасів по методу FIFO;
 • Проведення вхідного контролю якості ЛЗ;
 • Облік прибуткових накладних, розхідних накладних, ТТН, сертифікатів якості та інших документів суворої звітності;
 • Контроль за дотриманням фармацевтичного порядку персоналом на робочих місцях;
 • Контроль за дотриманням касової дисципліни;
 • Облік використання робочого часу персоналу;
 • Призначення на посаду нових співробітників та проведення всупних навчань за процесами;
 • Створення щомісячної звітності ( товарний звіт, звіт витрат малоцінних матеріалів, та ін.);
 • Створення та підтримка в актуальному стані графіку робочих змін персоналу в зв'язку з цілодобовим режимом роботи аптечного закладу;
 • Впровадження інноваційної програми обліку та реалізації АНР Аптека на базі 1С;
 • Створення технічних завдань та контроль за їх виконанням зовнішніми організаціями по аутсорсингу;
 • Створення документації для проведення метрологічної повірки вимірювальних приладів в Укрметртестстндарті;
 • Облік особових медичних книжок та контроль дотримання графіку проходження медичних оглядів працівниками аптеки;
 • Організація роботи комісії з інвентаризації товаро-матеріальних цінностей. 

Завідувач аптекою
с 03.1998 - по 10.2000 (2 роки 7 місяців)

АО "Фармація" м. Києва, Аптека №111.  (Київ)
Аптечний заклад

Завідувач аптекою
с 02.1997 - по 02.1998 (1 рік)

АО "Фармація" м. Києва, Аптека №177.  (Київ)
Аптечний заклад

Провізор-технолог
с 12.1988 - по 02.1997 (8 років 2 місяці)

АО "Фармація" м. Києва, ГКП Аптека №19.  (Київ)
Аптечний заклад

Освіта:

Запорізький медичний інститут  (Запоріжжя )

Рік закінчення  1988

Фармацевтичний, фармація.

Володіння мовами:

Українська - вільно
Можу проходити співбесіду на цій мові

Російська - вільно
Можу проходити співбесіду на цій мові

Англійська - базовий

Курси, тренінги, сертифікати :

"Кваліфікація зон зберігання лікарських засобів та валідація критичних процесів відповідно до GDP"  (Київ)

Рік закінчення 2019

"Картування (mapping), як воно є"  (Київ)

Рік закінчення 2019

"Практичні аспекти моніторингу мікроклімату при зберіганні та транспортуванні лікарських засобів".  (Київ)

Рік закінчення 2017

Організація і управління фармацією. Присвоєно - Вищу категорію.  (Київ)

Рік закінчення 2017

Обов'язки Уповноваженої особи компанії-дистриб'ютора. План термінових дій, проведення відкликання...  (Київ)

Рік закінчення 2016

Обов'язки Уповноваженої особи компанії-дистриб'ютора. План термінових дій, проведення відкликання, оцінка ефективності. Підозри на фальсифікати. Функції УО в системі фармаконагляду."

Організація і управління фармацією. Присвоєно - Першу категорію.  (Київ)

Рік закінчення 2011

Додаткові навчання

04.2019 р. - "Інтерактивний курс підготовки Уповноважених осіб підприємств-дистриб'юторів і компаній-дистриб'ютоів.Практичний кейс".
09.2019 р. - "Система аудитів, як процеси фармацевтичної системи якості компанії-дистриб'ютора".
09.2019 р. - "Управління роботами з аутсосингу в фармацевтичній компанії (роботи за контрактом)".
09.2019 р. - "Управління ризиками для якості".
10.2019 р. - "Відклик продукції. Нюанси, які забезпечать надійність системи. Імітація відкликів".